Wednesday 24 July 2024 11:33
asbestattest

 

Asbestattest bij verkoop van een woning of gebouw

 

Prijzen 21% BTW en alle kosten ingebrepen

Superpromoties bij Certilux ! Geniet nu van onze kortingen!

 

 
Vlaanderen
Studio
€ 550€ 450
Appartement
€ 550€ 450
Duplex Appartement
€ 550€ 450
Triplex Appartement
€ 550€ 450
Gesloten bebouwing
€ 650€ 550
Halfopen bebouwing
€ 650€ 550
Vrijstaande woning
€ 650€ 550
Grote woning *
€ 750€ 650

  • Een grote woning is een woning met een bewoonbare oppervlakte van 250 m² tot 350 m². Bij twijfel kiest u voor de goedkoopste optie. Desgevallend zullen wij dit na het plaatsbezoek corrigeren. Voor grotere panden kan U hier een offerte aanvragen
  • Deze tarieven zijn enkel van toepassing voor residentiële gebouwen. Voor handelspanden, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, bedrijven of industrie kan u hier een offerte aanvragen.
  • De tarieven includeren maximaal twee staalnames met bijhorende labo-analyse. Indien meer staalnames noodzakelijk blijken, worden deze bijkomend aangerekend aan €70 per stuk (BTW inclusief), cash te betalen tijdens het plaatsbezoek.
  • Per afgeleverd asbestattest dienen wij een retributie van €50 ter attentie van OVAM aan te rekenen en door te storten.

Bestellen?

Gelieve al uw gegevens hier in te vullen. Wij contacteren u zeer spoedig. U kan steeds gratis annuleren!

Geen online betaling, u ontvangt een factuur per e-mail of post.

Onze werkwijze


U kan uw bestelling online ingeven. Er wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van het plaatsbezoek. Hulp nodig met het invulformulier of toch liever telefonisch bestellen? Bel dan 053 430 430 dagelijks tussen 8 en 18 uur.

Aansluitend op het vastleggen van de afspraak, ontvangt u een e-mail ter bevestging van de afspraak met de digitale versie van uw factuur in bijlage. Het factuurbedrag kan per overschrijving voldaan worden, u hoeft dus niet online te betalen via onze website.

De levering gebeurt digitaal (per e-mail)

Bij verkoop van uw woning heeft u mogelijks ook een epc en/of een elektriciteitskeuring nodig. In dat geval bestelt u best een een voordelig Combipakket: Asbestattest + EPC of een voordelig Combipakket: Asbestattest + EPC + elektriciteitskeuring.

 

Wat is een asbestattest of asbestcertificaat ?

 

Een asbestattest word opgemaakt na een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of onderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan verwijderd of beheerd worden. De inventarisatie voor een asbestattest is niet-destructief en beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit gebouwonderdelen beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Toch zijn soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

 

Welke gebouwen moeten van een asbestattest voorzien worden ?

 

Een asbestinventarisattest is verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Bij verhuur zal dit vermoedelijk pas in 2025 verplicht zijn.

De regelgeving stelt dat de eigenaar de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moet meedelen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van het compromis voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis.

 

Hoe verloopt de opmaak van een asbestattest ?

 

Zodra u uw bestelling geplaatst heeft nemen wij binnen de 24 uur met u contact op om een afspraak te maken om de woning te inspecteren. Ter plaatse inspecteert de asbestdeskundige het gebouw. De deskundige mag geen destructief onderzoek doen (hij mag bijvoorbeeld geen gaten boren), alles gebeurt op het zicht. Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dient onze deskundige conform de regelgeving steeds een staal te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium. Bij de asbestinventaris die wij aanbieden, zijn maximaal 2 asbestanalyses inbegrepen. Vanaf de derde analyse wordt een kostprijs van 45 euro/stuk (incl. BTW) aangerekend. Deze worden ter plaatse afgerekend.

 

Wanneer kan de asbestdeskundige langskomen & moet ik daarvoor aanwezig zijn ?

 

De inspectie kan overdag en mits een toeslag ook 's avonds of tijdens de weekends plaatsvinden. Er hoeft niemand aanwezig te zijn, we hebben enkel toegang nodig tot het gebouw/gebouwen. Concrete afspraken worden gemaakt op het ogenblik van het vastleggen van het moment van inspectie. Met vastgoedmakelaars en notarissen kunnen afspraken gemaakt worden om de sleutels af te halen en terug te bezorgen op kantoor.

 

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de asbestdeskundige de asbestinventaris komt opmaken ?

 

Indien u reeds over vroegere astestanalyses zou beschikken, legt u het rapport/de rapporten van het labo klaar.

 

Krijg ik het asbestattest onmiddellijk ter plaatse ?

 

Neen, dat is ook onmogelijk want de asbestdeskundige zal op het bureel alle verzamelde gegevens moeten inbrengen in de online database van OVAM. Eventueel moeten er ook stalen naar het labo gestuurd worden om een analyse uit te voeren. Vanzelfsprekend kan het asbestcertificaat pas opgesteld worden indien de resultaten beschikbaar zijn.

 

Moet ik de asbestdeskundige betalen op het ogenblik dat deze aan huis komt?

 

U heeft de keuze. Op het ogenblik dat u de bestelling geplaatst heeft zal u onmiddellijk een factuur ontvangen per e-mail. U kan ter plaatse contant betalen of U kan het verschuldigde bedrag overschrijven op het vermelde rekeningnummer. Het asbestattest zal u pas overhandigd worden op het ogenblik dat de factuur voldaan is.

 

Wat is de leveringstermijn van een asbestattest ?

 

Standaard zal de leveringstermijn tussen de 3 en de 14 dagen bedragen. Indien er geen stalen genomen werden, kan het asbestattest snel afgeleverd worden. Indien er stalen genomen werden, dienen we de resultaten van het labo af te wachten.

 

Wat gebeurt er met het asbestattest wanneer ik mijn woning verkoop ?

 

In geval van verkoop wordt het asbestattest aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

 

In welke gevallen is er geen asbestattest noodzakelijk ?

 

  • Voor gebouwen opgetrokken vanaf 2001. Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in. De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998. Gedurende enkele jaren werden nog oude stocks opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt.

  • Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Voor de berekening van deze oppervlakte gelden enkele regels. Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig. Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes? Dan moet u de oppervlakte van de gebouwtjes optellen. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan heeft u toch een asbestattest nodig. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een wei met vier stallen van 6 m² is een asbestattest nodig. Verkoopt u een wei met enkel één stal van 6 m², dan is geen asbestattest nodig.

  • Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2036 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

  • In geval van een erfenis is geen asbestattest noodzakelijk.

  • In geval van verhuur is geen asbestattest noodzakelijk. Bij verhuur zal dit vermoedelijk pas in 2025 verplicht zijn.

Kan ik het asbestattest aftrekken van mijn belastingen?

 

Neen, u kan de kostprijs van het asbestattest niet inbrengen in uw belastingaangifte.