Wednesday 24 July 2024 11:31
Waterkeuring

Keuring waterinstallatie

De controle van de binneninstallatie voor drinkwater moet gebeuren voor de eerste ingebruikname van de binneninstallatie of na een ernstige wijziging van de installatie (bijvoorbeeld na een verbouwing).

Onze werkwijze

1. De leveringstermijn bedraagt gegarandeerd 7 tot 14 dagen. Heeft u sneller een keuring nodig, neem dan ook contact op om te vernemen wat de mogelijkheden zijn.
2. Indien u online bestelt, nemen we binnen de 24 uur met u contact op om een afspraak vast te leggen. U krijgt een e-mail met de bevestiging van uw afspraak.
3. Aan deze e-mail hangt ook de factuur. U dient deze factuur op voorhand over te schrijven. Om veiligheidsredenen worden contante betalingen niet aanvaard.
4 4. Het keuringsverslag wordt ter plaatse afgeleverd.

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring ?

Voor de keuring moet het volgende aanwezig zijn:

- Er moet in drievoud een synoptisch plan van de installatie aanwezig zijn bij de uitvoering van de controle.
- Er moet in drievoud een toestellenlijst aanwezig zijn van de specifieke toestellen geplaatst op de installatie.

Volgende toestellen moeten minimaal geplaatst zijn om de keuring te kunnen uitvoeren:

- Warmwaterproductie
- Centrale verwarming
- Toilet
- Bad/douche met kranen
- Keukenkraan
- Lavabo met kranen
- Bijvulinstallatie voor tweede circuit water (bijvoorbeeld regenwatercircuit, zwembad, putwater)
- Centrale beveiliging

Bij niet aanwezigheid van een van bovenvermelde toestellen kan slechts een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. Een bijkomende keuring is dan na de voltooiing van de installatie noodzakelijk. Voor werven waar men over water wenst te beschikken, kan men een eentapsaansluiting aanvragen, waarvoor men eveneens een keuringsattest nodig heeft.