Wednesday 24 July 2024 11:51
Elektriciteitskeuring

Elektriciteitskeuring van zonnepanelen

 

Bij een indienststelling van een fotovoltaïsche installatie is er een keuring van de elektrische installatie noodzakelijk.

 

Onze werkwijze

 

U kan uw bestelling online ingeven. Binnen enkele uren wordt een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van het plaatsbezoek. U kan uw bestelling ook telefonisch doorgeven op het nummer 053 430 430 dagelijks van 8 tot 18 uur

Aansluitend op het vastleggen van de afspraak, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de afspraak met de digitale versie van uw factuur in bijlage. Het factuurbedrag kan per overschrijving voldaan worden, u hoeft dus niet online te betalen via onze website.

De levering gebeurt zowel digitaal (per e-mail) binnen de 24 uur na het plaatsbezoek.

 

Wie moet deze controle aanvragen ?

De eigenaar van de installatie.

Wanneer moet het keuringsverslag beschikbaar zijn ?

Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik dat u de installatie in gebruik neemt.

Wat als de installatie wordt afgekeurd ?

Indien er nog inbreuken vastgesteld werden, zullen deze moeten verholpen worden en moet een herkeuring uitgevoerd worden. De installatie kan niet in gebruik genomen worden zolang ze niet volledig conform is.

Hoe lang is een positief keuringsverslag geldig ?

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig.

Wat heb ik nodig om de keuring te laten uitvoeren ?

Bij de keuring dient u een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.

Klik hier voor meer informatie over het opmaken van een eendraadschema en een situatieschema (ook wel elektriciteitschema's genoemd)

Hoe gebeurt de controle ?

  • Administratieve controle: Er gebeurt een nazicht van het eendraads- en situatieschema
  • Visuele controle: Er gebeurt een nazicht van de schema's met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materieel.
  • Controle door beproeving: Dit behelst de test van de differentieelschakelaar(s).
  • Controle door meting: Er gebeurt een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuiteitsmeting.

Certilux komt niet voor op de lijst van erkende organismen, hoe komt dat ?

Certilux Certification Group heeft een aantal samenwerkingsovereenkomsten met door de Federale Overheid erkende controle-organismen. Deze organismen zijn aan een aantal specifieke juridische, organisatorische en technische voorwaarden onderworpen en worden bovendien zeer grondig gecontroleerd. Certilux Certification Group heeft zelf een selectie gemaakt van een aantal organismen die via de groep hun diensten kunnen aanbieden. Ook intern is er een grote controle op kwaliteit, snelheid van levering en klantvriendelijk. Bovendien krijg je bij ons steeds de beste prijs!

Vanzelfsprekend zijn de organismen die in onze groep opgenomen werden terug te vinden op de lijst van erkende organismen voor het uitvoeren van controles, welke terug te vinden is op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.